Zidanje

Ytong zidanje Za zidanje YTONG zida koristi se YTONG bijeli tankoslojni malter. Zbog povećanja seizmičke stabilnosti objekta, tankoslojni malter se nanosi kako na horizontalne tako i na vertikalne dodirne površine (spojnice). YTONG tankoslojni malter se nanosi na YTONG elemente pomoću nazubljene YTONG lopatice u debljini 2-3 mm. Površina YTONG elemenata mora biti čista, čvrsta i ravna.
Ytong zidanje Tankoslojni malter se nanosi na zid u dužini cca 2 m, čime se ostvaruje maksimalan radni učinak. Zidanje se obavlja pri temperaturi od 0°C do +25°C. U slučaju suhog i toplog vremena, preporučuje se kvašenje YTONG blokova. Za temperature ispod 0°C, YTONG tankoslojni malter pripremiti uz dodatne aditive koji se primjenjuju za zimske uslove (o izboru aditiva kontaktirati Xellinu tehničku službu), i pridržavati se općih preporuka za rad u zimskim uslovima.
Ytong zidanje Vertikalna dodirna površina (spojnica), namaže se tankoslojnim malterom po cijeloj površini. Tom premazanom površinom se postiže maksimalno spajanje elemenata. Na vertikalnim spojnicama minimalna debljina maltera iznosi također 2-3 mm.
Ytong zidanje Tokom zidanja, za svaki red se mora kontrolisati vertikalnost i horizontalnost zida pomoću libele. Horizontalnom kontrolom se postiže ravnost u podužnom pravcu zida.
Ytong zidanje Moguće neravnine moraju se odmah otkloniti. Svaka nepopravljena greška prouzrokovat će neravnu površinu zida, a time povećati potrošnju YTONG tankoslojnog maltera te smanjiti termoizolacione karakteristike zida.
Ytong zidanje Popunjavanje zidova postiže se umetanjem komada koji se jednostavno i brzo režu YTONG alatom (ručnom, električnom ili stabilnom kružnom testerom). Naravno, prije umetanja komada blokova, moraju se namazati horizontalne i vertikalne spojnice.
Ytong zidanje Na mjestima uglova ili ukrštanja nosećih zidova, izrađuju se vertikalni serklaži. Protupotresni blokovi se nataknu na već postavljeni armaturni koš ili se isti postavlja u vertikalni otvor tek pošto je zid ozidan. Ako je kvadratni otvor sa vanjske strane bloka MORA se postaviti dodatnih 1-2 cm termoizolacije. Vertikalni otvor se zatim popunjava betonom granulacije 0-16 mm, a sve prema statičkom proračunu. U slučaju kružnih presjeka u otvor se ne postavlja dodatna termoizolacija, jer sam YTONG materijal svojim termičkim karakteristikama sprečava pojavu termičkih mostova.
Ytong zidanje Kvalitetan objekat je rezultat kvalitetnog zidanja. Ozidane površine moraju se očistiti od viška tankoslojnog maltera poslije svaka tri reda. Nepopunjene fuge ili veći otvori se "dersuju" smjesom Ytong praha i tankoslojnog maltera.
Ytong zidanje U postupku zidanja mogu se na površini zida (horizontalnoj fugi) pojaviti i neravnine, tj. povišenje bloka u odnosu na susjedni blok. U tom slučaju neravnine se moraju odstraniti YTONG strugalicom. Isti postupak primijeniti i na vertikalnim (bočnim) stranama zida.
Ytong zidanje YTONG blokovi prije ugradnje moraju biti čisti; neodstranjeni pijesak će prouzrokovati neravninu na zidu. Zato se prije nanošenja YTONG tankoslojnog bijelog maltera moraju oprašiti četkom. Time se postiže jednoznačan i optimalan nanos maltera.