Zaštita od požara

Mislite na protupožarnu sigurnost

Ytong je negorivi građevinski materijal klase A1 i ne sadrži štetne tvari u plinovitom stanju. Yton proizvodi debljine već od 10 cm imaju atest protupožarne sigurnosti.

Debljine pozar

Otpornost na požar

Legenda za oznake:
R – nosivost, E – cjelovitost. I – toplinska izolacija,
REI-M osigurava tražena svojstva REI u slučaju mehaničkog udara prema HRN EN 1363-2:2002
Napomena:
Ožbukani zid podrazumijeva završni sloj min. Debljine 10mm prema HRN EN 1996-1-2 4.2(1)
(1) Navedene vrijednosti iskazane su za razdjelne nosive jednoslojne zidove i o – omjer računskog opterećenja i računske otpornosti zida.
(2) Temeljem ispitivanja u ovlaštenom laboratoriju za Ytong zidove obujamske mase > 400 kg/m3
Temeljem odluke komisije 96/603/EC, zidovi od porastog betona razvrstavaju se u požarni razred A1 (negorivi materijali) bez ispitivanja. Ytong materijal bez gubitka nosivosti i oštećenja može podnositi temperature 650°C, a otporan je na temperature i do 1000°C. Zbog takvih karakteristika, idealan je za izgradnju protupožarnih zidova.