YTONG zidni blok za zvuk

Izrađuje se po posebnoj narudžbi kao zid za zvučnu izolaciju između dva stana.
  • vrhunska zvučna izolacija
  • osigurano više neto prostora
  • odlična seizmička svojstva
  • riješena protuzvučna barijera
  • visoka otpornost na požar

Primjena

YTONG zidni blok za zvuk debljina 20 i 25 cm koristi se za izradu unutrašnjih zidova za zvučnu izolaciju. Za zidove između stanova, odnosno između dva prostora gdje se zahtijeva veća zvučna izolacija, upotrebljavaju se blokovi sa zapreminskom težinom (gustinom) 0,65 t/m3 (koji su označeni sa **) i koji imaju zvučnu izolaciju od 50 dB.

Karakteristike

  • 2,5x brža i preciznija gradnja od klasične
  • Odlična nosivost
  • Jeftiniji m2 gotovog zida nego kod klasične gradnje