YTONG PB elementi

Blokovi za gradnju vertikalnih serklaža

Protivpotresni zidni blok Za izradu vertikalnih serklaža na uglovima vanjskih i unutrašnjih nosećih zidova.
  • betoniranje serklaža bez oplate
  • jednostavno rješenje termičkih mostova
  • minimalan utrošak radnog vremena za ugradnju

Primjena

YTONG PB-elementi se koriste za izradu vertikalnih protupotresnih AB serklaža na uglovima vanjskih zidova, kod spojeva vanjskih zidova sa unutrašnjim nosećim i veznim zidovima, kao i kod zidova velikih dužina (l > 5,0 m), a koji su bez poprečnih nosećih zidova. Ovi elementi omogućavaju izradu vertikalnog serklaža bez vanjske oplate. U slučaju kvadratnog otvora, prema vanjskoj strani, potrebno je postaviti dodatnu termoizolaciju od polistirena ili mineralne vune, debljine 1–5 cm, a sve zbog sprečavanja pojave termičkih mostova.

Karakteristike

  • Seizmička otpornost
  • Brza i laka ugradnja
  • Izgradnja vertikalnih serklaža
  • Bez vanjske oplate
  • Dobra termoizolaciona svojstva i obezbjeđenje termičkih mostova