YTONG sistem gradnje

YTONG proizvodi

YTONG termoblok i energoblok

YTONG termoblok i energoblok Debljine: 25, 30 i 40 cm
Za gradnju nosećih ili ispunskih vanjskih termoizolacionih zidova.

Detalji

YTONG pregradni blok

YTONG pregradni blok Debljine: 10, 12,5, 15 i 20 cm
Za gradnju unutrašnjih nenosećih pregradnih zidova.

Detalji

 

YTONG zidni blok za zvuk

YTONG zidni blok za zvuk Izrađuje se po posebnoj narudžbi kao zid za zvučnu izolaciju između dva stana.

Detalji

YTONG univerzalne ploče

YTONG univerzalne ploče Debljine: 5 i 7,5 cm
Za izradu raznih obloga, izravnavanje zidova, podova i ravnih krovova, kao i zaštita hidroizolacije.

Detalji

 

YTONG PB elementi

YTONG PB elementi

Za izradu vertikalnih serklaža vanjskih i unutrašnjih nosećih zidova.

Detalji

 

YTONG U-elementi

YTONG U-elementi Za izradu dvostrane ili trostrane oplate, kao i dodatne termoizolacije AB horizontalnih i kosih serklaža, nadprozorskih i nadvratnih greda.

Detalji

YTONG L-elementi

YTONG L-elementi Za izradu jednostrane oplate ivice međuspratne konstrukcije ili AB horizontalnih i kosih serklaža.

Detalji

 

YTONG bijela tavanica i bijeli krov

YTONG bijela tavanica i bijeli krov Za izgradnju međuspratnih konstrukcija, ravnih i kosih krovnih ploča, stepeništa, nadstrešnica...

Detalji

YTONG bijeli tankoslojni malter za zidanje

YTONG bijeli tankoslojni malter za zidanje Posebno prilagođen strukturi YTONG materijala, bijeli tankoslojni malter se koristi za zidanje YTONG sistemom gradnje.

Detalji

YTONG pričvrsni pribor

YTONG pričvrsni pribor U YTONG blokove mogu se pričvrstiti sve vrste tereta posebnim pričvrsnim priborom za poroćelijaste betone zavisno od vrste tereta. Rupe za tiplove u YTONG blokovima buše se burgijom manjeg prečnika od prečnika tipla.

Detalji

YTONG alati

YTONG alati Da bi se racionalno iskoristili i bez suvišnog napora obradili YTONG blok proizveli smo specijalne alate koji se koriste u YTONG sistemu gradnje.

Detalji

YTONG sistem gradnje - film

YTONG sistem gradnje