YTONG L-elementi

L-profili Za izradu jednostrane oplate ivice međuspratne konstrukcije ili AB horizontalnih i kosih serklaža.

Primjena

L-elementi koriste se za izradu AB horizontalnih i kosih serklaža. L-element se mora sa vanjske strane obložiti toplotnom izolacijom od polistirena ili mineralne vune, debljine 1–5 cm, zbog sprečavanja termičkih mostova.

Karakteristike

  • Seizmička otpornost
  • Brza i laka ugradnja
  • Izgradnja horizontalnih serklaža međuspratne konstrukcije
  • Zamena za oplatu
  • Dobra termoizolaciona svojstva i obezbjeđenje termičkih mostova