Ytong NADVOJI

Nadvratnici i nadprozornici

Nadvojna greda

Prednosti

  • Laka i brza ugradnja
  • Mala težina
  • Bez oplate i nalivanja betona
  • Idealno se uklapa uz Ytong sistem gradnje
  • Bez termičkih mostova
  • A1 klase negorivosti 

Primjena

Ytong NADVOJI su strukturni horizontalni elementi koji se primjenjuju na otvorima između dva vertikalna nosača i koji se kao gotova, prefabrikovana, rješenja mogu izvesti brzo i jednostavno bez oplate, šalovanja i armature.

Ugradnja

Ytong NADVOJI su dizajnirani za direktnu ugradnju; armirani su simetrično u dužini od 1.120 mm za dužinu nadvoja od 1.200 mm, odnosno 1.420 mm za dužinu nadvoja od 1.500 mm. Nije dozvoljeno skraćivanje nadvoja ili modifikovanje presjeka na bilo koji drugi način. Ugradnja se vrši po visini nadvoja, u smjeru strelica.

Lijepljenje se vrši pomoću Ytong bijelog tankoslojnog maltera.