Xella Group

Xella Group

Xella Group

Xella Group proizvodi i prodaje: autoklavirane porobeton marke Ytong i Hebel, Silka silikatnu opeku, Multipor mineralne termoizolacione ploče i URSA termoizolacione materijale.
Vodeći  je proizvođač mineralnih termoizolacionih ploča –  Multipor.
Od 29.07.2008. godine, Xella BH d.o.o. je dio međunarodnog holdinga Xella Group, sa sjedištem u Duisburgu.
U 2019. godini Xella Group je ostvarila prodaju od oko 1,6 milijarde € i EBITDA od 306 miliona €, sa cca 7.290 zaposlenih u 95 fabrika u preko 25 zemalja, te prodajnim kancelarijama u više od 30 zemalja širom svijeta.

Vizija

Razvojne smijernice Xella Group jasno su zacrtane. Naša osnovna filozofija je briga o zdravom životnom i radnom prostoru te očuvanju okoline. Proizvodnja naših materijala  je blagotvorna i neškodljiva za prirodu, upotrebljavamo samo prirodne sirovine a s novim proizvodnim tehnologijama znatno smanjujemo upotrebu energetskih resursa. Sve fabrike koje proizvode YTONG porobeton, u svom proizvodnom procesu koriste paru i plin, što je ekološki apsolutno najčistije moguće sredstvo. Trošenje prirodnih resursa svedeno je na minimum, jer se od jednog kubika ulaznih sirovina napravi pet kubika YTONG-a. Na taj način se prirodni resursi pet puta više štede nego u slučaju gradnje glinom, gde je taj odnos 1:1. Širom svijeta kompanija Xella Group je nagrađivana mnogobrojnim ekološkim priznanjima. Prepoznatljiva žuta YTONG folija koju upotrebljavamo za zaštitu proizvoda na paleti, samorazgradljiva je i ne zagađuje prirodnu okolinu.

Xella Group je jedna od rijetkih građevinskih kompanija u Evropi koja posjeduje vlastiti centar za istraživanje i razvoj. Jedna je od svjetskih lidera koja se bavi temeljnim istraživanjima kao i kontinuiranim razvijanjem održivih građevinskih materijala, razvijanjem proizvoda koji prate potrebe tržišta i efikasnih metoda gradnje i tehnologija. Fokus je usmjeren na tri segmenta i to na istraživanje proizvoda i procesa, primjenjena istraživanja/građevinska fizika te posjeduje akreditovanu laboratoriju.

Misija

Xella Group predstavlja proizvode sa markom na međunarodnom tržištu građevinskih materijala i sirovina. Radimo na uspjehu naših Kupaca i našeg preduzeća. Iskustvo i radna pripremljenost naših saradnika, kvalitet naših proizvoda i naša inovativnost garantuju nam danas i u budućnosti da ćemo imati odlučujuću prednost na tržištima.

Historija Xella Group - glavne prekretnice

1929. -  Početak komercijalne proizvodnje AAC (autoklavirani porobeton) u Yxhultu, oko 200 km zapadno od Stockholma (Švedska). Prvi blokovi prodati su pod imenom Yxhults Anghärdade Gasbetong, iz kojeg je kasnije izveden naziv brenda Ytong.

1940. - Porijeklo Hebel marke u Njemačkoj, kada je Josef Hebel razvio patentirani ojačani čelični AAC proizvod i pokrenuo prvu fabriku za industrijsku proizvodnju građevinskih elemenata za zidove, stropove i krovove.

1948. – Haniel Group započinje trgovinu građevinskim materijalima u okviru koje i Xella započinje svoje aktivnosti vezane za trgovinu i građevinarstvo (Franz Haniel & Cie. GmbH i njegove filijale i ogranci).
1951. - Haniel započinje proizvodnju pumice blokova.

1951./1952.  - U Njemačkoj je proizvodnja YTONG blokova počela u Salzgitter-u i Messel-u.

1956. - Haniel započinje proizvodnju kalcijum silikatnih blokova započinjanjem akvizicije.

1994. - Haniel Group implementira program restrukturiranja portfolia odlaganjem njegovih sporednih aktivnosti, slijedeći stratešku inicijativu uspostavljanja jače pozicije na tržištu građevinskih materijala za zidanje. Ovaj proces konsolidacije na njemačkom tržištu građevinskih materijala za zidanje koji je pokrenula Haniel Group, uključivao je i nekoliko akvizicija srednjih proizvođača njemačkih CSU.

2001. - Akvizicija Fels/ Hebel Group i Ytong Group, čime je ovaj dopunjeni i ojačani portfolio građevinskih materijala za zidanje sa uspostavljenim YTONG i Hebel brendovima povećao stepen vertikalne integracije (uključujući aktivnosti sa krečom - Fels), proširujući proizvodni i tržišni portfolio gipsano-krečnih pločam sa aktivnostima i brendom Fermacell-a, povećavajući tako svoju međunarodnu prisutnost.

2003. - Predstavljanje i lansiranje Xella brenda na građevinskom sajmu u Münchenu.

2004.-2015. - Xella nastavlja globalnu ekspanziju fokusirajući se na azijske i zemlje srednje i istočne Evrope. U periodu između 2004. i 2015. godine u poslovnom segmentu građevinskih materijala  Xella je stekla ili osnovala 27 fabrika, od kojih su većina locirane u srednjoj i istočnoj Evropi, Kini i Americi. Konkretno, u 2012. godini Xella je stekla AAC fabriku u Češkoj u segmentu građevinskih materijala i nedovršenu fabriku gipsano-krečnih ploča u Oreju-Španiji, u kojoj je u maju 2013. godine započela proizvodnja u segmentu suhe gradnje.

2008. - Prema savjetima filijala, Haniel je fondove i  sredstva uložena u tehničku opremu prodao  GS fondovima kojim upravlja PAI Partners a koji je Xella-in trenutni indirektni dioničar.

2010. - Ekspanzija u novo poslovno područje pod nazivom Ecoloop, koja razvija i namjerava da ponudi novu sintezu gas tehnologije će u sklopu naše trenutne poslovne strukture biti dio krečnog segmenta.

2014.-2016. - Xella je provela sveobuhvatan proces optimizacije kompanije, koji je obuhvatio modernizaciju proizvodnih kapaciteta, kao i optimizaciju svih procesa sa ukupnim smanjenjem troškova, što je obezbjedilo osnovu za dalji rast i razvoj kompanije.

2016. - PAI Partners i Goldman Sachs su se složili da indirektnom dioničaru, investicionom fondu Lone Star prodaju Xella Group.

2017. - Xella Group postaje vlasnik vodećeg proizvođača izolacionih materijala Ursa i prodaje poslovnu jedinicu Fels.