Veza YTONG zida sa konstrukcijom od betona ili cigle

YTONG-Veza-Ytong-zida-sa-konstrukcijom Ispunski ili pregradni zidovi od YTONG blokova mogu se pričvrstiti u bočnu noseću konstrukciju od betona ili giter bloka (cigle) čeličnim ankerima u svakom trećem redu uz obavezno izvođenje dilatacije širine 1 cm. Ova dilatacija se također puni pur pjenom. Za smještaj čeličnog ankera, u YTONG bloku se urezuje kanal koji se ispunjava cementnim malterom1:3 ili YTONG tankoslojnim malterom za zidanje.
YTONG-Veza-Ytong-zida-sa-konstrukcijom Čelični anker se u konstrukciji od betona ili u zid od giter bloka (cigle) postavlja u prethodno izbušenu rupu Ø16-20 mm. Ova rupa je prije ugradnje ankera napunjena cementnim malterom ili tečnim materijalom predviđenim za ankerisanje.