Veza nosećih YTONG zidova

I) Veza pljosnatim ankerom

Veza nosećih YTONG zidova a) Na svakom spoju dva noseća zida potreban je vertikalni serklaž. Veza se ostvaruje pomoću ugaonih elemenata sazidanih po pravilu zidarskog veza.
Veza nosećih YTONG zidova b) Vanjski noseći zid se pomoću perforiranog pocinkovanog čeličnog pljosnatog lima dužine cca 250 mm postavlja u svaku spojnicu.
Veza nosećih YTONG zidova c) Paralelno sa zidanjem vanjskog zida, zida se unutrašnji noseći zid sidreći ga u vertikalni serklaž pomoću čeličnog lima koji se umeće u svaku horizontalnu spojnicu pričvršćenu pocinkovanim ekserima u blokove unutrašnjeg nosećeg zida.

II) Veza okruglim ankerom u vertikalni serklaž ili betonski zid

Veza nosećih YTONG zidova a) Unutrašnji poprečni noseći zid može se sidriti u betonski zid pomoću okruglih ankera prečnika Ø8 mm od rebraste armature dužine cca 250 mm. Pošto je vanjski zid gotov, "ubuše" se ankeri na visinu u svakom redu.
Veza nosećih YTONG zidova b) Zatim se zareže "V" kanal na bloku koji se jednostavno "nasadi" na ranije ugrađeni anker.
Veza nosećih YTONG zidova c) Pripremljeni "V" kanal se zatim popunjava cementnim malterom.

III) Veza izrezivanjem profila

Veza nosećih YTONG zidova a) Veza nosećih zidova može se izvesti i izrezivanjem "L" komada iz bloka zida koji formira šupljinu vertikalnog serklaža.
Veza nosećih YTONG zidova b) Izrezani "L" profili naizmjenično se zidaju po principu zidarskog veza, a prema poprečnom nosećem zidu se ostavlja žlijeb minimalne dubine 5 cm.
Veza nosećih YTONG zidova c) Blokovi poprečnog nosećeg unutrašnjeg zida umeću se u ostavljeni žljeb u vanjski noseći zid, poštujući pravilo zidarskog veza. Obavezno dodati 1-2 cm termoizolacije.