Xella BH na Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Sfera 2019: Tehnologija betona“

Xella BH je učestvovala na Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji ”Sfera 2019: Tehnologija betona”, koja je održana u Sarajevu 26. i 27. marta. Konferenciju je organizovala kompanija Sfera u saradnji sa Građevinskim fakultetom Sarajevo, Institutom za standardizaciju BiH, IGH institutom iz Zagreba i GIT institutom iz Tuzle, a okupila je brojne stručnjake, partnere i profesionalce iz cijele regije.


 
Na izložbenom štandu kompanije Xella BH prezentiran je proces proizvodnje Ytong materijala, predstavljene su njihove prednosti i karakteristike sa posebnim fokusom na proizvodna rješenja za energetski efikasnu gradnju: SMART, ACOUSTIC, STRONG I CLASSIC
Ovi Ytong blokovi izrađeni su od potpuno prirodnih materijala, negoriv su građevinski materijal klase A1 požarne otpornosti i ne sadrže štetne tvari u gasovitom stanju.