U toku je 6. Međunarodna konferencija o gas betonu (6thICAAC) koja se održava na Univerzitetu u Potsdamu, u Njemačkoj

Više od 350 učesnika iz 41 zemlje će u narednim danima prisustovati na 87 specijalističkih predavanja, a teme o kojima će se govoriti bit će vezane za digitalizaciju, životnu sredinu, održivost, reciklažu te izgradnju i stanovanje u 21. vijeku.
 

Autoklaviran gazirani beton (AAC) je stekao priznanje širom svijeta kao visokokvalitetni, inovativni građevinski materijal koji se široko koristi u izgradnji stambenih, poslovnih i industrijskih zgrada.

Nedavno je došlo do niza inovativnih događaja u proizvodnim procesima gas betona, svojstava proizvoda i metoda izgradnje, što rezultira poboljšanim performansama kako bi se zadovoljili sve strožiji zahtjevi u pogledu izgradnje objekata, a istovremeno i osigurala usklađenost građevina sa okolinom.

Gas beton proizvodi su pokazali potencijal da budu univerzalan materijal koji može da preuzme komercijalni, društveni i održivi razvoj.

Više na: http://www.6icaac.com/