U Sarajevu održan Simpozij o savremenom pristupu energetskoj efikasnosti u arhitekturi i građevinarstvu

RAZVIJATI SVIJEST O VAŽNOSTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI – RECEPT ZA KVALITETNIJI ŽIVOT

U organizaciji kompanije XELLA BH d.o.o. Tuzla, u Sarajevu je 7. marta održan simpozij "Savremeni pristup energetskoj efikasnosti u arhitekturi i građevinarstvu" koji je okupio oko 300 stručnjaka iz BiH, regiona i Evrope. Kroz prezentacije iskustava, te panel-diskusije, učesnici su razmijenili iskustva o novim trendovima u gradnji, ali i perspektivi pojedinih građevinskih materijala u svjetlu standarda energetski efikasne i pasivne gradnje. Krajnji cilj ovog simpozija bio je da ukaže na apsolutnu neophodnost masovne uštede energije i pokaže da napori koji se ulažu u energetski efikasne zgrade moraju ići ruku pod ruku sa korištenjem proizvoda koji imaju reduciran uticaj na životnu okolinu, štede energiju, obezbjeđuju zdrav i ugodan životni i radni prostor.

Na konferenciji za novinare koja je održana u toku simpozija, Torsten Schoch iz Njemačke, član mnogobrojnih evropskih odbora za donošenje i usklađivanje normativa na polju energetske efikasnosti i direktor XELLA-e T&F, najavio je rast značaja teme energetske efikasnosti u budućnosti, čime će imperativ kompanije XELLA International biti plasman kvalitetnih proizvoda. Jedan od najvećih eksperata na polju energetske efikasnosti, Johannes Kislinger, predsjedavajući Upravnog odbora IG Passivhaus Österreich predstavio je koncept pasivne kuće u Austriji, te istakao važnost promoviranja teme pasivne gradnje, kako bi se javnost oslobodila straha od pojma pasivnih kuća.Obradovan neobičnim entuzijazmom učesnika Simpozija, Ranko Božović, direktor EnPlus iz Beograda, preporučio je da se u regionu koriste iskustva evropskih zemalja koja stručnjaci stiču već 20 godina. Damir Miljević kao investitor gradnje prvog pasivnog poslovnog objekta u jugoistočnoj Evropi posebno je naglasio važnost Simpozija koji treba da stručnjacima posluži kao podstrek u daljem bavljenju ovom temom, te naglasio da je ušteda energije direktno povezana sa kvalitetom života. "Javnost treba kontinuirano informirati o efektima niskoenergetske gradnje", naglasio je Miljević i dodao da je njegov pasivni objekat tokom januara i februara ove godine imao četiri puta jeftinije troškove grijanja nego gradska toplana ili pet puta jeftinije nego da su objekat grijali na lož-ulje.

Kao zaključak, Nihad Begić, direktor marketinga i prodaje XELLA BH d.o.o. Tuzla je istakao da je promjena svijesti kod građana ključ za postavljanje novih standarda u energetskoj efikasnosti u arhitekturi i građevinarstvu. "Ovaj Simpozij jedna je od aktivnosti kojima ćemo razvijati svijest kod građana da kvalitet života mogu unaprijediti odabirom energetski efikasnih objekata za stanovanje", zaključio je Begić.

Pored kompanije XELLA BH d.o.o iz Tuzle kao glavnog inicijatora i organizator ovog skupa, partneri u ovom projektu su CETEOR Sarajevo, Arhitektonski fakultet u Banjaluci, Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini, Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti – Energis iz Sarajeva, RETRC iz Sarajeva, Centar za ekologiju i energiju Tuzla i Savez arhitekata Republike Srpske.

Damir Miljević, magistar ekonomije iz BiH

Damir Miljević Završio Ekonomski fakultet u rodnoj Banjaluci, a organizaciju i menadžment magistrirao na Univerzitetu u Zagrebu. Specijalizirao marketing na Colorado State University u SAD-u.

Radio kao istraživač na Ekonomskom institutu Banjaluka, bio savjetnik za privatizaciju u Vladi RS i predsjednik Saveza poslodavaca Republike Srpske. Zadnjih 10 godina radi kao izvršni direktor za razvoj u MKD Sinergija plus u Banjaluci, koja je investitor prvog poslovnog pasivnog objekta u BiH.

Predavanje:   Praktična iskustva gradnje pasivnih objekata (3,51 MB)

Emir Salkić, diplomirani inžinjer iz BiH

Emir Salkić Rođen u Tuzli 1975. g. Studirao na arhitektonskom fakultetu u Sarajevu i ETSAB u Berceloni. Obavljao studentska istraživanja na MIT-u i Columbia univerzitetu u USA.

Sa Muhamedom Serdarevićem 2002. g. osniva arhitektonski atelje "Normal arhitektura". Predavač na arhitektonskom fakultetu u Sarajevu u periodu od 2002. – 2011. godine. Predavao na Internationalnom Univerzitetu u Sarajevu te na Escuela Technica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

Izlagao projekte u Sarajevu, Parizu, Grazu, Berceloni i Beogradu.

Predavanje:   Problemi sa kojima se arhitekte u BiH suočavaju prilikom gradnje niskoenergetskih objekata

Johannes Kislinger, diplomirani inžinjer iz Austrije

Johannes Kislinger Arhitekta, savjetnik za građevinarstvo, istraživač, konsultant koji živi filozofiju i djeluje kao uzor, rukovodi timovima i apsolutno vjeruje u tehnologiju kao šansu za mogući razvoj. Osnivač i direktor ah3 Architects u Hornu, Austrija. Njegova arhitektonska firma je poznata po projektima za javni sektor, naseljima, objektima i inovativnim graditeljskim konceptima, koja su zbog svog ekološkog i energetski efikasnog usmjerenja dobija mnogobrojne nagrade.

Predavanje:   The Passive House in Austria from pipe-dream to national standard (4,83 MB)

Petr Mareček, diplomirani inžinjer iz Češke

Petr Mareček Vodeći češki ekspert za pasivne kuće. Nakon završenog Fakulteta za civilni inženjering na Tehničkom univerzitetu u Brnu, svoje školovanje i usavršavanje nastavio u Karlsruheu u Njemačkoj.

Specijalnost su mu dizajn i konstrukcija pasivnih kuća. U toku svoje karijere se dokazao na mnogim projektima vezanim za dizajniranje i konstrukcije energetski efikasnih objekata u Češkoj i Evropi.

Predavanje:    Izgradnja masivnih pasivnih kuća od YTONG-a i SILKA-e (9,49 MB)

Ranko Božović, diplomirani inženjer iz Srbije

Ranko Božović Dugogodišnje iskustvo u firmama Energoprojekt i Atlantic Technology na studijama izvodljivosti, dizajna, tendera, projektovanja, izvođenja, finansijskog inženjeringa, HVAC i drugim projektima.

Direktor konsultantske firme "EnPlus" iz Beograda koja se bavi optimizacijom objekata, energetskom efikasnošću i održivim razvojem.

Predavanje:   Nove tehnologije projektovanja savremenih / održivih objekata

Sanjin Avdić, diplomirani inženjer i MBA iz BiH

Sanjin Avdić Voditelj projekata kompanije CETEOR d.o.o. iz Sarajeva i njenog odjela energetike. Honorarni predavač na specijalističkom studiju Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Predavač ekspert na Odsjeku za energetsko, procesno i okolinsko inženjerstvo i na programu obuke energetskih certifikatora za stambene i nestambene objekte u FBiH. Stručnjak za energetsku efikasnost za DELTER, UNDP BiH, EnCon International, GIZ, EBRD TAM-BASS.

Predavanje:   Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini, trenutno stanje, zakonska regulativa, realizovani i planirani projekti (1,69 MB)

Torsten Schoch, diplomirani inžinjer iz Njemačke

Torsten Schoch Specijalista za građevinarstvo. Aktivan u industriji građevinskih materijala, a od 2001. bavi se strukturalnom i aplikativnom tehnologijom YTONG. Direktor je kompanije Xella Technologie & Forschungsgesellschaft iz Emstala (Njemačka). Član mnogobrojnih evropskih odbora za donošenje i usklađivanje normativa na polju energetske efikasnosti.

Autor mnogobrojnih profesionalnih publikacija i knjiga iz oblasti građevisnke fizike i građevinskih konstrukcija.

Predavanje:   "Energy + House" (3,55 MB)