Ytong Smart: broj jedan za energetski efikasnu gradnju i uštedu energije

Energetska efikasnost

Povodom Svjetskog dana energetske efikasnosti, koji se obilježava 05. marta, donosimo priču o građevinskom materijalu koji ispunjava sve uslove za energetsku efikasnost, ali i uštedu energije.

Najprije da razjasnimo razliku između ova dva pojma. Energetska efikasnost podrazumijeva upotrebu tehnologije koja u svojoj namjeni troši manje energije nego što je to slučaj kod tradicionalnih materijala koji imaju istu funkciju. Na primjer, led sijalice troše manje energije od klasičnih sijalica, a pri tome obezbjeđuju istu količinu svjetlosti.

S druge strane, ušteda energije podrazumijeva sve ono što možemo napraviti kako ne bismo rasipali energiju: umjereno korištenje električnih aparata, optimalno korištenje grijanja i hlađenja u prostoru, izolacija prostora koji se grije i hladi, uporaba biorazgradivih materijala i sl. U većini situacija energetska učinkovitost podrazumijeva i uštede, a takav slučaj imamo i kod bloka Ytong.

Ytong Smart – borac protiv velike potrošnje energije

Uzmimo za primjer jedan od najzastupljenijih blokova u modernoj gradnji - Ytong Smart. Da li ste znali da gradnja ovim blokom zadovoljava najstrožije standarde u pogledu energetske efikasnosti i borbe protiv velike potrošnje energije?! Pitate se kako?
 

Zbog vrlo niskog koeficijenta toplotne provodljivosti Ytong Smart zid i bez dodatne toplotne izolacije zadovoljava važeće tehničke propise za energetsku efikasnost objekta.

Ytong Smart

Za optimalnu uštedu preporučuje se gradnja vanjskih zidova Ytong Smart blokom debljine 30 i 40 cm. Dodatno, zbog male zapreminske mase (350 kg/m3) Ytong Smart blokovi su najbolji izbor kod objekata sa zahtjevima za lakom konstrukcijom kao i kod rekonstrukcije postojećih objekata. Takođe, dobre mehaničke karakteristike (2,5 N/mm2) omogućavaju upotrebu ovog bloka za gradnju nosivih i nenosivih zidova u skladu sa važećim tehničkim propisima.

Osim toga, treba imati na umu da su svi Ytong blokovi napravljeni od potpuno prirodnih materijala, ekološki su prihvatljivi i spadaju u kategoriju A1 požarne otpornosti.

Zbog čega je važna ušteda energije?

Energija nije beskrajan resurs a bez njenog snabdijevanja ne može skoro ništa raditi. Klimatske promjene i nedostatak resursa predstavljaju velike izazove za današnje vrijeme u kojem se neumoljivo traga za novim, obnovljivim, energetskim izvorima, ali i načinima za uštedu postojećih. S obzirom na činjenicu da sistemi grijanja i hlađenja u stambenim i poslovnim objektima troše skoro polovinu energije koja se koristi u Evropi, jasno je da postoji puno prostora za uštedu u građevinskom sektoru. Sa druge strane, racionalno korištenje energije predstavlja mogućnost za svakoga od nas da smanjimo vlastite troškove i značajno uštedimo na kućnom budžetu.

Potrošnja energije

Iako se superiornost Ytong blokova ogleda u njihovoj višestrukoj funkcionalnosti, iznad svega treba spomenuti vrhunske termoizolacione osobine, kao i sposobnosti materijala da skoro ne akumulira toplotu tj. ne troši se dodatna energija za zagrijavanje zidova, kao što je slučaj sa drugim građevinskim materijalima, pa se time i prostor znatno brže zagrijava.
 

Zato razmislite: ako ste u procesu gradnje ili namjeravate obnavljati postojeći objekat, pametno birajte materijale koji će vam obezbijediti kvalitet i dugoročne uštede.

Ytong heroji gradnje