Informacije o Ytong proizvodima – sada dostupne i u BIM-u

Ytong predstavlja mjerilo inovacija među porobetonima, a svoj liderski položaj u području inovacija potvrđuje još jednom uvođenjem informacija o proizvodu u Building Information Modeling (BIM).

Od 01. jula 2016. godine Xella u svim zemljama omogućava besplatno korištenje informacija o Ytong proizvodima u području blokova za zidanje, ploča za zidanje i odgovarajućih komplementarnih proizvoda za sve korisnike Revit-a i ArchiCAD-a.

Digitalizacija u građevinarstvu ima tendenciju napredovanja. Tačne informacije od proizvođača građevinskog materijala su ključ preciznog digitalnog planiranja karakteristika materijala od samog početka projekta.

Xella je za svoj brend Ytong projektantima omogućila upravo ovaj ključ. Paleta Ytong proizvoda za više od 25 zemalja je dostupna besplatno putem interneta za upotrebu u dva najčešća BIM softverska rješenja – Revit-u I ArchiCAD-u. Posebno naglašavamo integrisanu upotrebu zidanih konstrukcija od Ytong-a. Nosivi i nenosivi zidovi kao strukturalni elementi se od strane
projektanta mogu koristiti posebno ili grupno. U oba softverska rješenja integrisani su komplementarni proizvodi kao što su nosivi I nenosivi nadvoji kako bi se mogla isprojektovati kompletna površina zida.

Unaprijed definisane postavke omogućavaju jednostavan izbor pravilnog rješenja zida od Ytong-a za svaki građevinski projekat. U procesu projektovanja svi učesnici u svakom trenutku imaju dostupne informacije o proizvodu i uvijek imaju jednako znanje o istom.

Na primjer, ukoliko arhitekta projektuje zid od Ytong-a sa visokim termoizolacionim karakteristikama, građevinski inžinjer ima direktan uvid u isto I koristi svojstva materijala u svojim kalkulacijama. Ako na primjer nosivost elemenata u ovom slučaju nije odgovarajuća, on predlaže alternativno rješenje i o tome raspravlja sa arhitektom na 3D modelu. Zajedničkim modeliranjem dolaze do rješenja koje je kasnije izvođaču dostupno za naručivanje adekvatnog materijala. Upotreba dodatnih elemenata naročito pomaže kod posebnih detalja u zidu. Na primjer, na modelu se prikaže gdje je potrebna izrada vertikalne fuge iznad nadvoja. Izvođač prepoznaje tu poziciju na gradilištu te može pristupiti njenoj obradi u skladu sa zakonskim regulativama I pravilima struke.

Ytong kao jedan od vodećih brendova porobetona u svijetu kroz svoj servis za građevinske materijale omogućava projektantima upravo takva rješenja u Building Information Modeling (BIM). Pored toga stručno osoblje obučeno za pravilnu primjenu materijala kupcima stoji na raspolaganju za stručne savjete I obradu narudžbi kako na gradilištu tako I putem servis centra. Za informacije o upotrebi servisa I mogućnostima upotrebe BIM u Vašem projektu posjetite link

http://www.xella.com/en/bim.php