Protivpožarne osobine Ytong-a i Multipor-a

 

U Bosni i Hercegovini se godišnje dogodi veliki broj požara često i sa smrtnim posljedicama. Od ukupnog broja požara ca. 40% se odnosi na požare u građevinama i to često s velikom materijalnom štetom. Statistika je još crnja kada se posljedicama požara doda informacija o ukupnom broju smrtno stradalih osoba. Prema dostupnim podacima  samo na području RS-a prošle godine je u požarima smrtno stradalo 8 osoba.


Stoga je neobično važno preduzeti mjere predostrožnosti  kako do požara ne bi ni došlo, a ukoliko se to ipak desi iz bilo kojih razloga (ljudska nepažnja, privredne havarije, prirodne nepogode i slično), posljedice požara trebamo i možemo svesti na najmanju moguću mjeru!

 

Ytong je u potpunosti negoriv, jedan je od najotpornijih građevinskih materijala na požar općenito, a svakako je najotporniji materijal na požar za izvođenje zidanih konstrukcija. Daleko je otporniji i od opeke i od armiranog betona. Neomalterisani pregradni zid od Ytong ploča debljine svega 10 cm, ima atest na požarnu otpornost od 120 minuta. Kao protupožarna dilatacija u objektima, koristi se zidni blok debljine 25 cm.


Dodatno objašnjenje: Ytong je negorivi građevinski materijal klase A1 po DIN 4102-4. i ne sadrži štetne materije u gasovitom stanju. Porobetoni, u koje Ytong spada,  imaju na uobičajenim sobnim temperaturama u svojim porama sadržaj vlage od oko 4 m.-%. Ova adsorptivno vezana voda bit će istjerana iz pora tek pri temperaturama oko 100°C i dovesti time,  kao i kod svih ostalih mineralnih građevinskih materijala, do malog sakupljanja materijala. U temperaturnom području između 200°C i 800°C, dolazi do otcjepljivanja kristalne vode. Pri temperaturama do oko 700°C ne nastupaju još nikakve značajne promjene svojstava porobetona. Pritisna čvrstoća blokova od porobeton raste u temperaturnom području do otprilike 650°C, a pri 700°C ona doseže otprilike polaznu čvrstoću pri 20°C. Maksimalno naprezanje koje se može preuzeti nalazi se na oko 80% iznad polazne vrijednosti. Pri temperaturama višim od 800°C prelazi u Tobermorit, tada još djelomično sa sadržajem vode a onda u Wollastonit bez vode. Ovim korakom izvršeno je potpuno uklanjanje vode iz porobetona. 
Vremenski ograničeno – odgovarajućim klasama otpornosti na požar prema DIN 4102-4, porobeton može izdržati temperature iznad 900°C. 

 

Rezultati istraživanja dobijeni ispitivanjem po novoj euro klasi EN 13501 koji je provelo preduzeće Xella Porenbeton Österreich GmbH, Austrija

Ytong protivpožarni zid debljine 25 cm gustoće materijala 400 kg/m3 pritisne čvrstoće 2,5 N/mm2 bio je izložen plamenu u trajanju od ukupno 112 minuta, s otprilike 1000 oC. Suprotna strana zida se tokom ovog perioda zagrijala za samo 3oC.

 

 

Ytong zid od termoblokova debljine 30 cm je tokom čitavog ekspermineta opterećivan sa 120 kN/po tekućem metru. Tek nakon 100 minuta izlaganja plamenu, zid je s progibom od 2 mm pokazao minimalne deformacije.

 

 

Za testiranje otpornosti na mehaničko opterećenje, protivpožarni zid Ytong je bio 3 puta izložen udarcima 200 kg teškog njihala. Osim najsitnijih pukotina, zid se pokazao neoštećenim, a zatvaranje prostora je potpuno zadržano tokom čitavog eksperimenta.

 

 

Rezultati dobijani ispitivanjem:Već prema namjeni zida, moraju se u okviru norme EN 15301 ispuniti različite kategorije i vremenske vrijednosti. U slučaju vatrozaštitnog zida, to su kategorije  (R) nosivost, (E) zatvaranje prostora, (I) toplinska izolacija tokom vremena od 90 minuta i (M) otpornost na mehaničko opterećenje.
Masivna gradnja Ytong porobetonom, povezana s visokom izolativnošću, najvažnija je sigurnosna mjera – jer masivnost & izolativnost sprječavaju širenje požara na zidove i stropove, kao i na susjedne prostorije.        
Nije dovoljno upotrijebiti samo pojedinačne „vatrootporne“ elemente, jer stvarna vatrootpornost ovisi o izvedbi čitave konstrukcije. To se na upečatljiv način potvrđuje i dole navedenim usporednim grafičkim prikazom. 
On pokazuje stvarno postignuto trajanje vatrootpornosti različitih građevnih elemenata s traženim razredom 
F 30 (ubuduće REI 30 prema EN 13501) kod 36 različitih tipova zgrada.

 

Gore navedenim podacima potrebno je dodati, da je porobeton robne marke Ytong trenutno jedini građevinski materijal za nosive vanjske ili ispunske vanjske zidove, kojem nije potrebna dodatna termoizolacija. Dodatne toplinske izolacije fasada, izuzev mineralnih vuna, gorivi su materijal i veoma ih je teško gasiti. Prilikom gorenja razvijaju izuzetno štetne gasove, gore na površini s koje bi vatrogascima trebao biti omogućen pristup za evakuaciju i gašenje, te je u zgradama višim od 4 sprata veoma otežano gašenje požara i spašavanje ljudi.

 

 

Iz svega gore navedenog, slijedi zaključak da se porobeton može u odnosu na moguće opterećenje požarom, označiti kao vrlo otporan na požare, čak se često koristi u Institutima koje vrše ispitivanja radi oblaganja komora za ispitivanje požara kao i u fabrikama pare, kao zid za oblaganje okana predgrijavanja, keramičkih peći i kanala za dimne gasove pri temperaturama od 800°C do 900°C.

Navedene činjenice dokaz su da je struka odavno prepoznala pozitivne karakteristike Ytong porastog betona u slučaju požarne opasnosti!

 

Pored porobetona Ytong potrebno je spomenuti i Multipor. Multipor je veoma pogodan u situacijama koje zahtijevaju posebnu zaštitu od požara jer je negoriv i spada u razred A1 požarne otpornosti prema BAS EN 13 501-1.

 

Multipor je termoizolacioni materijal s velikim prednostima u odnosu na do sada korištene materijale slične najmene; u slučaju kombinacije s Ytong zidom prednost je u istoj strukturi izolativnog materijala i nosivog zida. Multipor je negoriv, odnosno ima već pomenutu klasu otpornosti na požar A i izuzetno je paropropustan, u odnsou na stiropor koji ima nižu klasu otpornosti B i slabije je paropropustan. Multipor je termoizolacioni materijal velike pritisne čvrstoće, za razliku od kamene vune kojoj nedostaje potrebna pritisna čvrstoća.

 

Preduzeće Xella BH je u junu 2012 godine na institutu „GIT“ u Tuzli sprovelo ispitivanje koeficijenta toplinske provodljivosti i gorivosti termoizolacionog materijala Multipor. Uzorak multipora izlagan je temperaturi plamena od 320°C pri čemu se uzorak Multipora nije zapalio. Nakon 30 minuta izlaganja plamenu na donjoj strani ploče utvrđena je temperatura od 500°C a na gornjoj strani ploče 320°C. Došlo je do minimalne deformacije uzorka od 1 mm.

 

Zaključak ispitivanja bio je konstatacija da:

 

§  srednja vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti λ, ispitana na dva uzorka, isnosi 0,0455W/mK te da je otpor prolazu toplote 1,11 m2K/W.

§  Klasa gorivosti građevinskog materijala u skladu sa BAS EN 13 501-1 je A1.


 

Korisni linkovi:

 

https://www.youtube.com/watch?v=RPN-rg4VY6Y

http://www.ytong.ba/ba/content/atesti.php