YTONG na najvećoj svjetskoj izložbi "EXPO" u Šangaju

Od 1. maja do 31. oktobra održava se najveća svjetska izložba "EXPO 2010" u Šangaju koja je okupila više od 200 zemalja, regiona i međunarodnih organizacija. Na ovoj prestižnoj izložbi paviljoni pojedinih zemalja i drugi referentni objekti izgrađeni su od YTONG materijala, čiji je predstavnik i proizvođač za Bosnu i Hercegovinu fabrika XELLA doo Tuzla.

Tako je za objekat "World Expo Performance Center" utrošeno 10.000 m3 YTONG blokova za unutarnje zidove, a za "Shanghai World Expo Center", koji se smatra jednim od najvažnih objekata, ugrađeno je 7.000 m3 YTONG blokova. "Shanghai World Expo Theme Pavilion" sagrađen jeod 10.350 m3 YTONG blokova za unutarnje i vanjske zidove, a "Pavilion Rhone-Alpes" od 300 m3 blokova za unutarnje zidove. "SAIC and GM Pavilion" građen je od 350 m3 YTONG panela za unutarnje zidove, dok "China State Grid Pavilion" ima 1.000 m3 YTONG blokova i panela za vanjske i unutarnje zidove. Od YTONG materijala napravljeni su i paviljoni Švedske, Franucske i Maroka.

YTONG sistem gradnje kojeg odlikuju brzina, jednostavnost i ekonomičnost, uz neosporne kvalitete YTONG materijala, pokazuju da se njima mogu graditi i najzahtjevniji objekti širom svijeta.

U XELLI su posebno ponosni na činjenicu da je YTONG u toj mjeri zastupljen na izložbi EXPO u Šangaju, koja je svojevrsna Olimpijada u oblasti privrede.