Uputstvo za gradnju

Sadržaj

 • Gradilište
 • Nivelisanje
 • Postavljanje prvog reda
 • Oblikovanje YTONG elementa
 • Izrada YTONG bijelog tankoslojnog maltera
 • Zidanje
 • Armiranje parapetnog zida
 • Izrada horizontalnog serklaža ili nadvoja
 • Gradnja elementima nepravilnog oblika
 • Izrada serklaža
 • Pregradni zid
 • Priprema za polaganje instalacija
 • Ostali detalji
 • Veza nosećih YTONG zidova
 • Veza YTONG zida sa konstrukcijom od betona ili cigle
 • Malterisanje YTONG zidova
 • Obrada vanjskih YTONG zidova malterisanjem
 • Obrada vanjskih YTONG zidova masom u tankom sloju
 • Obrada unutrašnjih YTONG zidova malterisanjem
 • Obrada unutrašnjih YTONG zidova gletovanjem
 • Bijela tavanica
 • Postavljanje krovnog pokrivača na YTONG bijeli krov
 • Pričvrsni pribor