Termoizolacija vanjskih zidova sa unutrašnje strane

Pri rekonstrukciji i modernizaciji zaštićenih objekata spomeničke kulture ili izradi oblikovno zahtjevnih fasada, izolacija zidova sa unutrašnje strane je jedina mogućnost za postizanje bolje toplotne izolacije objekta. Multipor mineralne termoizolacione ploče su se u takvim slučajevima pokazale kao izvrsno rješenje kod svih vrsta masivnih zidova bez parne brane. Izuzetno su pogodne za termoizolacione radove u unutrašnjosti, naročito kod stambeno-poslovnih objekata.

Termoizolacija vanjskog zida sa unutrašnje strane


Prednosti:

  • izuzetna termoizolaciona svojstva
  • difuziono otvorena i paropropusna izolacija
  • stvara ugodnu mikroklimu u prostoru
  • sprečava zadržavanje vlage te stvaranje plijesni i gljivica
  • mineralnog sastava
  • ne nadražuje disajne puteve