Termoizolacija vanjskih zidova sa unutrašnje strane

Pri rekonstrukciji i modernizaciji zaštićenih objekata spomeničke kulture ili izradi oblikovno zahtjevnih fasada, izolacija zidova sa unutrašnje strane je jedina mogućnost za postizanje bolje toplotne zaštite građevine. Ytong Multipor termoizolacione ploče se pokazuju u takvim slučajevima kao izvrsno rješenje kod svih vrsta masivnih zidova bez parne brane. Izuzetno su pogodne za toplotno izolacione radove u unutrašnjosti postojećih građevina, posebno kod stambeno-poslovnih objekata.
Prednosti:
  • izuzetna termoizolaciona svojstva bez paropropusnih barijera

  • difuziono otvorena i paropropusna izolacija

  • stvara ugodnu mikroklimu u prostoru

  • sprečava zadržavanje vlage i stvaranje "gljivica"

  • mineralnog sastava, ne nadražuju disajne puteve