Rješavanje termičkih mostova na skeletnim konstrukcijama

Multipor mineralne termoizolacione ploče idealno su rješenje za smanjenje termičkih mostova u zonama armirano-betonskih stubova, greda i ploča u skeletnim konstrukcijama. Rad sa njima je jednostavan jer se lako režu i prilagođavaju na potrebne dimenzije i oblike.

Njihovu primjenu preporučujemo naročito u kombinaciji sa Ytong materijalima za zidanje, upotrebljenim kao zidnu ispunu u navedenim konstrukcijama.