Šta je Silka?

Silka je robna marka silikatnih blokova. Zahvaljujući jedinstvenim karakteristikama, Silka blokovi, obezbeđuju odličnu zvučnu izolaciju, čvrstoću i nosivost.

Koriste se za izgradnju svih tipova objekata, a najčešću primjenu nalaze na pozicijama na kojima postoji zahtjev za visokim stepenom zaštite od buke. Zahvaljujući gustini materijala  i otpornosti na pritisak, čak i najtanji zidovi izgrađeni od Silka blokova, pružaju izuzetnu zvučnu izolovanost.

Silka blokovi predstavljaju tradicionalan građevinski materijal na bazi prirodnih mineralnih sirovina koji se, zahvaljujući jedinstvenim mehaničkim i fizičkim svojstvima, u građevinarstvu koristi više od jednog vijeka.

Proizvedeni na bazi prirodnih mineralnih sirovina, negorivi, otporni na vremenske uslove, čvrsti i trajni, Silka kalcijum silikatni blokovi, nude optimalno rešenje za izgradnju različitih vrsta objekata prema najvišim standardima moderne i održive gradnje.

Silka kalcijum silikatni blokovi poseduju niz prednosti u odnosu na druge građevinske materijale:

Vrhunska zvučna izolacija (i do 58 decibela)

Velika nosivost i otpornost na pritisak

Nezapaljiv građevinski materijal klase A1

Jednostavna i brza ugradnja

Jedinstven dizajn i elegancija

Otpornost na štetne klimatske uticaje

Ekološki proizvod

Potpuno kompatibilan sa Ytong sistemom gradnje

Sirovinski sastav

U proizvodnji Silka silikatnih blokova koriste se isključivo prirodne sirovine - kvarcni pijesak, kreč i voda, bez dodataka bilo kakvih hemijskih ili toksičnih materija. Proizvodni proces je ekološki čist, ne zagađuje životnu sredinu, ne izaziva buku i nije opasan po zdravlje. Proizvodnja silikatnih blokova zahtjeva relativno malo energije u poređenju sa proizvodnim procesima u građevinarstvu.

Prednosti Silka silikatnih blokova

Silka

Silka silikatni blokovi poseduju niz prednosti u odnosu na druge građevinske materijale:

  • Vrhunska zvučna izolacija (i do 58 decibela)
  • Velika nosivost i otpornost na pritisak
  • Nezapaljiv građevinski materijal klase A1
  • Jednostavna i brza ugradnja
  • Jedinstven dizajn i elegancija
  • Otpornost na štetne klimatske uticaje
  • Ekološki proizvod
  • Potpuno kompatibilan sa Ytong sistemom gradnje

.