Proces proizvodnje

YTONG je dostigao visok nivo kvalitete proizvodnje koja je zdrava i štiti prirodnu okolinu.

Osnovne sirovine za proizvodnju YTONG-a su kvarcni pijesak, kreč, cement, gips, voda i aluminijski prah.

Pripremljena masa uliva se u kalup do polovine njegove visine.

Posle reakcije osnovnih sirovina sa aluminijskim prahom, oslobađa se plin vodik (hidrogen), koji masi omogućuje rast do vrha kalupa, što kasnije YTONG materijalu daje specifičnu poroćelijastu strukturu i odlična termoizolaciona svojstva.

Naliveni kalup se prenosi automatskom dizalicom u komoru za zagrijavanje gdje kolač ostaje oko 2,5 sata na temperaturi od približno 40°C.

Poslije toga materijal je dovoljno tvrd a ujedno i dovoljno plastičan da se može sjeći.
Automatska dizalica prenosi napunjen kalup do mašine za sječenje.

Poslije sječenja, dizalica odnosi "kolač" na transportna kolica koja odlaze u komoru za zagrijavanje gdje na pogodnoj temperaturi čekaju postupak autoklaviranja.

Autoklaviranje je hidrotermalna obrada materijala pod visokim pritiskom i pri visokoj temperaturi. U slučaju YTONG tehnologije, koristi se pritisak od 12 bara i temperatura od oko 190°C.

Nakon autoklaviranja, kalup sa "kolačem" se izvlači iz autoklava i dizalica ga odvozi na transporter koji ga dalje prenosi do uređaja za razdvajanje.

Kliješta za razdvajanje su istovremeno i dizalica koja prebacuje razdvojene blokove sa položaja razdvajanja na položaj gdje se pripremaju palete.

Lančani transporter prevozi palete do automata koji ih prekriva prepoznatljivom žutom ekološkom folijom, koja blokove štiti od štetnih vanjskih uticaja.

Upakovane palete se uz pomoć viljuškara odvoze na skladište, gdje čekaju na sljedeći transport do krajnjeg korisnika.

Proces proizvodnje

YTONG proces proizvodnje - film