Pitanja i odgovori

 • Šta je YTONG?

  YTONG je savremeni građevinski materijal za zidanje grupe porobetona, koja svojom poroćelijastom strukturom i savremenom tehnologijom proizvodnje danas predstavlja garanciju kvaliteta te omogućava odličnu toplotnu izolaciju.

  YTONG u svom asortimanu ima različite elemente za zidanje različitih dimenzija (dužina – širina – visina). Materijal odlikuju razne karakteristike kao što su: vrhunska toplotna izolacija, nosivost, požarna otpornost, protupotresnost te višenamjenska upotreba. YTONG je jednostavan za obradu te omogućuje veoma brzu gradnju. Objekti građeni YTONG-om su trajni, sigurni i zdravi.
 • Šta je YTONG sistem gradnje?

  YTONG sistem gradnje podrazumijeva gradnju nosivih i nenosivih zidova i međuspratnih i krovnih ploča sistemom zidanih konstrukcija. To je skup svih YTONG proizvoda, odnosno YTONG termoblokova za vanjske zidove, blokova za unutrašnje pregradne noseće i nenoseće zidove, U i L elemenata za nadprozornike i nadvratnike, nadvoje i serklaže kao i protupotresne zidne blokove za vertikalne serklaže, ispunske blokove za međuspratne i krovne konstrukcije, čemu pridružujemo i YTONG bijeli tankoslojni malter te YTONG alate. Sve to skupa podrazumijeva se pod YTONG sistemom gradnje, kao i redovno savjetovanje i pomoć stručnjaka iz tehničkog odjeljenja. Upotreba cjelovitog sistema garantira kvalitet i vrhunsku energetsku efikasnost budućeg objekta, jer izgradnjom objekta od YTONG sistema gradnje dobijate izuzetno zaptiveni objekat koji onemogućava pojavu termičkih mostova gdje su gubici energije najveći. Time vaš objekat zidan YTONG sistemom gradnje omogućuje idealnu mikroklimu u vašem životnom prostoru.
 • Od kojih se sirovina proizvodi YTONG?

  YTONG se proizvodi od potpuno prirodnih sirovina: najfinijeg pijeska, kreča, cementa, gipsa i vode. Svi navedeni materijali su potpuno prirodni što je i jedna od karakteristika konačnog proizvoda – YTONG građevinskog materijala. To se može potvrditi bilo kojim atestom odnosno potvrdama o kvalitetu i karakteristikama YTONG proizvoda dobijenim od strane renomiranih institucija za analizu proizvoda koje možete pronaći na ovom linku.
 • Koje YTONG elemente možemo upotrijebiti za izgradnju nosivih zidova?

  Za izgradnju nosivih zidova koriste se zidni blokovi i termoblokovi debljine 20 cm, 25 cm, 30 cm i 37,5 cm. Za manje građevine s manjim opterećenjima koriste se blokovi iz razreda čvrstoće 2,5/0,40. Kod višespratnih građevina upotrebljavaju se za donje etaže zidni blokovi veće čvrstoće, odnosno 4/0,50.

  Za zidove između stanova odnosno između dva prostora, gdje se zahtijeva veća zvučna izolacija, koriste se zidni blokovi debljine 25 cm mase 0,65 t/m3.
 • Kakve su toplotne karakteristike YTONG termobloka?

  YTONG je jedinstven građevinski materijal koji je lagan a nosiv, pri čemu ima izvrsne toplotne karakteristike koje daju odličnu termoizoliranost objektu kako zimi tako i ljeti. Vanjski zidovi debljine 25 cm, 30 cm bez dodatne termoizolacije zadovoljavaju nove, stroge propise o toplotnoj zaštiti u zgradama. Preporučuje se izgradnja zidova debljine 40 cm, čime se štedi energija za grijanje ili hlađenje objekta i do 30–50% u odnosu na objekte građene tradicionalnim putem.

  Zid izgrađen termoblokovima debljine 40 cm (2,5/0,40) s koeficijentom toplotne provodljivosti lambdom od 0,09 W/mK ima koeficijent prolaska topline (U) = 0,30 W/m2K.
 • Kako se rješava gradnja pregradnog zida velike visine (h = 5 – 6 m)?

  Gradnja zida visine 5–6 m izvodi se po svim principima i pravilima za zidanje u YTONG sistemu gradnje, s tim što se na visini zida od 3,0 m ugrađuju horizontalni armiranobetonski serklaži dimenzija i procenta armiranja prema statičkom proračunu. Armatura iz horizontalnih serklaža se ankeriše u vertikalne serklaže ili stubove prema pravilima za ankerisanje armature definiranim u važećim propisima za armirani beton.
 • Kako se pričvršćuje stolarija?

  Kao pričvrsna sredstva u YTONG zidu preporučuje se postavljanje stolarije pomoću tiplova Fisher SH-R 120 RS i SH-R 160 RS, dok se za kačenje težih tereta preporučuju također tiplovi Fisher GB 10 i GB 14. U slučaju korištenja čeličnih tiplova, oni se prije utiskivanja moraju zaštititi premazom zaštitne boje ili epoksi smole.
 • Koja je alternativa gas betonskim pločama od 6,0 m u nastupajućem periodu u vidu međuspratne konstrukcije?

  U planu je proizvodnja polumontažnih lakih međuspratnih konstrukcija na bazi primjene YTONG materijala, ali je ona u fazi projektovanja.
 • Da li se rade armirane gasbetonske ploče od 6,0 m?

  Armirane ploče od YTONG materijala od 6,0 m se ne rade u kompaniji Xella BH d.o.o. Istraživanja u Xella-i su pokazala da je ekonomski opravdana proizvodnja armiranih ploča od poroćelijastog betona samo na industrijskim kompleksima većim od 12.000 m2 sa znatnom unifikacijom i modulacijom elemenata. Prema našim saznanjima, u skorijoj budućnosti se ne predviđa njihova proizvodnja.
 • Na kojoj visini se radi horizontalni serklaž kod visokih zidova od YTONG-a?

  Za visine zidova od YTONG-a do 3,0 m nije potrebno raditi dodatne horizontalne serklaže. Za visine veće od 3,0 m potrebno je na visini od 3,0 m izraditi dodani horizontalni serklaž. Za površine zidova veće od 15 do 16 m2 izraditi, pored horizontalnih, i vertikalni serklaž.
 • Kako se u skeletnom sistemu vrši veza vanjskog ispunskog zida sa stubovima i riglama?

  Ostvarivanje veze vanjskog ispunskog zida sa stubovima i riglama ostvaruje se:

  • pomoću elastičnih ankera predviđenih YTONG sistemom gradnje, sa tim što se veza sa betonskim elementima ostvaruje preko tiplova i zavrtanja postavljenih u beton;
  • pomoću ankera od armature koji izlaze iz betonskog elementa;
  • pomoću specijalno konstruiranih veza, projektovanih u zavisnosti od veličine zida, veličine horizontalnog opterećenja i seizmičkih sila.
 • Da li vršite obuku majstora i radnika za rad sa YTONG-om?

  Postoji instruktor gradnje koji potpuno besplatno vrši obuku majstora.

 • Kakvo je abrazivno dejstvo kreča na vodovodni instalacioni materijal?

  Ako su vodovodne, kao i ostale instalacione cijevi izrađene od čelika, one se moraju dodatno zaštititi zaštitnim premazom protiv pojave korozije. Nije potrebna nikakva dodatna zaštita, osim one koja se primjenjuje kod klasičnih zidova malterisanih krečnim malterom.

  Ako su vodovodne cijevi od plastike, što se u novije vrijeme sve više primjenjuje, nije potrebna nikakva dodatna zaštita.
 • Koji je sirovinski sastav tankoslojnog maltera za zidanje?

  Tankoslojni malteri za zidanje su proizvedeni na bazi bijelog cementa i agregata sa dodatkom aditiva. Receptura je poslovna tajna proizvođača maltera.
 • Da li materijal trpi sve vrste završne obrade?

  Na zidovima od YTONG blokova mogu se raditi sve završne obrade kao i kod ostalih zidova. Klasičan malter, mašinski naneseni gotovi malteri, fasade od vještačkog kamena, kamenih ploča, strukturne fasade...
 • Kolika je debljina dodatne izolacije od stiropora ili tvrdo presovane mineralne vune na U i L elementima radi sprečavanja hladnih mostova?

  Na U, L i protupotresne elemente sa unutrašnje strane zida nanosi se 1–2 cm tvrdo presovane mineralne vune ili stiropora.
 • Kako se rješava problem higroskopnosti materijala?

  Higroskopnost kod zidova izgrađenih od YTONG materijala, a koji su izloženi velikom procentu vlage (vlaga ne potiče iz zemlje), rješava se premazom za impregnaciju zidova. Kod dijelova zidova kupatila gdje se nalaze tuš kabine, preporučuje se pored impregnacije i izrada hidroizolacije koja se postavlja na zid u zoni kabine.

  Ispod svakog prvog reda, u nivou prizemlja ili iznad betona temelja prije početka zidanja YTONG blokovima, preko sloja produžnog maltera izraditi preko betonske površine u debljini zida sloj bitumenske hidroizolacije (kondor ili ter hartija preko premaza od bitulita).