Obrada unutrašnjih YTONG zidova malterisanjem

Obrada unutrašnjih YTONG zidova malterisanjem Prije nanošenja unutrašnjeg maltera za malterisanje, postavljaju se aluminijski ugaoni profili. Kao unutrašnji malteri koriste se krečni, gipskrečni ili gipsani malter.
Obrada unutrašnjih YTONG zidova malterisanjem Unutrašnji malter se nanosi direktno na oprašenu površinu YTONG zida mašinski ili ručno u debljini 2-9 mm. Kod debljina manjih od 6 mm obavezno ugraditi PVC mrežicu. Kod malterisanja gotovim malterima pridržavati se uputstva proizvođača maltera.
Obrada unutrašnjih YTONG zidova malterisanjem Naneseni unutrašnji malter se ravna aluminijskom letvom te završno obrađuje zavisno od brzine upijanja podloge i vanjske temperature. Ovaj malter nije potrebno armirati mrežicom za debljine 6-9 mm.
Obrada unutrašnjih YTONG zidova malterisanjem Završnom obradom se dobija ravan zid koji se prema potrebi gletuje ili samo završno boji. Kao unutrašnji i vanjski malteri mogu se koristiti svi ostali gotovi malteri koji postoje na tržištu, a zadovoljavaju:
  • uslove za malterisanje YTONG zidova;
  • standardima propisane uslove;
  • uslove proizvođača.