Multipor

Multipor mineralne termoizolacione ploče

Multipor je mineralna, negoriva i prirodna termoizolaciona ploča za višestruku i fleksibilnu primjenu.

Sastoji se od prirodnih sirovina:

  • kreča
  • pijeska
  • cementa
  • vode

Zašto upotrijebiti  Multipor termoizolacione ploče?

Multipor je termoizolacioni materijal s velikim prednostima u odnosu na konvencionalne materijale slične namjene. U kombinaciji sa Ytong zidovima ostvarujete višestruke prednosti kao što su odlične termoizolativne osobine gotovog zida jer se radi o istoj strukturi izolativnog i nosivog zida te održavanje ugodne mikroklime prostora zbog njihove paropropusnosti.

Multipor termoizolacione ploče su mineralnog sastava te su u potpunosti negoriv materijal i spadaju u A1 klasu vatrootpornosti.  Njegova pritisna čvrstoća iznosi 0,350 N/mm2 i bolja je od pritisne čvrstoće materijala slične namjene.

mineralan i masivan termoizolativan negoriv difuzijski otvoren visoke pritisne čvrstoće i stabilnog oblika praktičan u gradnji, nestišljiv
vodootporan apsorbira zvuk lako obradiv ekološki izvrstan reciklirajući EU standard