Proizvodnja

Upravnik proizvodnje

Edina Osmančević, dipl.inž.maš.
Tel:     +387 35 308 222
Fax:    +387 35 308 248
E-mail:    edina.osmancevic@xella.com


Šef laboratorije

Azur Čičkušić, prof.hem.
Tel:     +387 35 308 226
Fax:    +387 35 308 248
E-mail:    azur.cickusic@xella.com