Priprema YTONG bijelog tankoslojnog maltera

Izrada Ytong tankoslojnog maltera

YTONG bijeli tankoslojni malter je jedini tankoslojni malter koji zadovoljava zahtjeve po YTONG sistemu gradnje. U kantu u kojoj se nalazi čista voda, zasipa se iz vreće suha pripremljena smjesa. Za izradu 1 kg gotovog ljepila koristi se 0,26 l vode ili za cijelu vreću cca 6,5 l vode.

Izrada Ytong tankoslojnog maltera

Poslije prvog miješanja mješalicom postavljenom na električnu bušilicu, sačeka se 5 min da smjesa odleži. Nakon toga se gotova smjesa ponovo dobro promiješa. Pripremljena smjesa mora biti jednako izmiješana i bez grudvica.

Izrada Ytong tankoslojnog maltera

Gustoća gotove smjese provjerava se zidarskom mistrijom. YTONG bijeli tankoslojni malter se nanosi na Ytong elemente nazubljenom YTONG lopaticom u debljini 2-3 mm.

Rad u zimskim uslovima
Za pripremu bijelog tankoslojnog maltera u zimskim uslovima primjenjivati aditiv "Sika 4a" od proizvođača Sika, kao dodatak ovom malteru. Pridržavati se svih pravila za rad pri niskim temperaturama.