Termoizolacija plafona i stropova

 

Multipor je najbolji termoizolacioni materijal za izvođenje termičke izolacije stropova i plafona garaža, podruma, kao i ploča iznad otvorenih prolaza.

Plafoni i prolazi u podrumima i podzemnim garažama najčešće su veoma malo ili skoro nikako termo izolovani. Skupa energija grijanja gubi se kroz zidove i plafone. Rezultat je hladna i neprijatna klima u stambenim, kancelarijskim i javnim prostorijama iznad. Svakodnevno su pred nama postavljeni sve veći zahtjevi za termoizolativnom i energetski efikasnom gradnjom. Ovo se odnosi kako na renoviranje postojećih, tako i na izgradnju novih podzemnih garaža i plafona u podrumima.

Pored toplotne izolacije sve veću ulogu ima i zaštita od požara u podzemnim garažama i podrumima, i to ne samo na putevima za evakuaciju i spašavanje. Upotreba negorivih materijala koji i u slučaju požara ne razvijaju dim sve se više nameće se kao obavezan zahtjev prilikom projektovanja i gradnje objekata. Multipor mineralne termoizolacione ploče zbog svog mineralnog  sastava spadaju u klasu A1 protupožarnosti te na taj način mogu odgovoriti na sve zahtjeve za vatrootpornosću.

Termoizolacija stropova i garaža

Prednosti:

  • izuzetna termoizolaciona svojstva
  • negorive - A1 klasa negorivosti
  • stabilnog oblika i otporne na pritisak
  • otporne na vlagu
  • paropropusne
  • mineralnog sastava
  • ne nadražuju disajne puteve
  • prirodne i ugodne za okolinu
  • jednostavna i brza obrada i ugradnja