Izolacija plafona i stropova

Ytong Multipor je najbolji termoizolacioni sistem za izvođenje toplotne zaštite stropova i plafona garaža, podruma, kao i ploča iznad otvorenih prolaza.

Plafoni i prolazi u podrumima i podzemnim garažama najčešće su veoma malo, ili nikako termo izolovani. Skupa energija grijanja gubi se kroz zidove i plafone. Rezultat je hladna i neprijatna klima u stambenim, kancelarijskim i javnim prostorijama iznad. Budućnost ne može više da izbjegne visoku toplotno izolacionu i energetski efikasnu gradnju. Ovo se odnosi kako na saniranje, tako i na gradnju novih podzemnih garaža i plafona u podrumima. Pored toplotne izolacije, sve veću ulogu ima i zaštita od požara u podzemnim garažama i podrumima, i to ne samo na putevima za evakuaciju i spašavanje. Upotreba nezapaljivih materijala, koji i u slučaju požara ne razvijaju dim, zahtjeva se sve više, a na osnovu iskustava iz prošlosti.
Prednosti:
  • izuzetna termoizolaciona svojstva

  • negorive - klasa A1

  • stabilnog oblika i otporne na pritisak

  • otporne na vlagu

  • paropropusne

  • mineralnog sastava, ne nadražuju disajne puteve

  • prirodne i ugodne za okolinu

  • jednostavna, brza i ekonomična obrada i montaža ljepljenjem

  • čiste, svijetle ploče preciznih dimenzija