Informacije o zaštiti podataka o marketingu

U ovim informacijama o zaštiti podataka, pružamo vam obavezne informacije o obradi vaših ličnih podataka. Što se tiče ove obrade, pridržavamo se važećeg zakona o zaštiti podataka, posebno EU opštu uredbu o zaštiti podataka ("OUZP").
 
Tko je odgovoran za obradu osobnih podataka?
Kontrolor odgovoran za obradu osobnih podataka je [Xella BH d.o.o.], [Nikole Tesle 3, 75000 Tuzla], [32-01-0044-07], [ytong-bih@xella.com]. Svako pozivanje na "mi" ili "nas" u ovim informacijama o zaštiti podataka je upućivanje na gore spomenuti entitet.
Našeg službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati putem pomenutih sredstava ili putem imejl adrese: senja.sertic@xella.com
 
Koje podatke obrađujemo? U koje svrhe i po kojoj zakonskoj osnovi obrađujemo vaše lične podatke?
Obaveštavamo vas o našim proizvodima, uslugama, ponudama i promocijama. Mi pružamo raznovrsne opcije za informisanje i konsultovanje preko kontakt obrasca na našoj internet stranici.  U tu svrhu vam nudimo priliku da birate između različitih kontaktnih kanala kada date vašu saglasnost.
U zavisnosti od vašeg izbora jednog ili više kanala za kontakte, obradićemo neophodne podatke koje ste nam dostavili u kontakt obrascu, a najmanje vaše ime I prezime I detalje kontakt kanala (pošta, imejl, telefon, SMS) koji ste izabrali.
S pomoću obrasca za kontakt na našoj internetskoj stranici pružamo različite informacije i mogućnosti savjetovanja. Ovisno o mogućnosti koju odaberete, obrađujemo različite osobne podatke:
Informacije dobivene poštom / e-poštom
Ako ste odabrali mogućnost slanja materijala, obradit ćemo podatke koje ste unijeli u obrazac za kontakt, barem vaše ime i prezime te pojedinosti kanala za kontakt koji ste odabrali (pošta i / ili e-pošta) za jednokratnu otpremu materijala koji ste zatražili.

Savjetovanje telefonom
Ako ste odabrali mogućnost savjetovanja telefonom, obrađujemo podatke koje ste unijeli u obrazac za kontakt, barem vaše ime i prezime te vaš telefonski broj, kako bismo vam omogućili željeno savjetovanje telefonom.

Osobno savjetovanje
Ako ste odabrali mogućnost osobnog savjetovanja, obrađujemo podatke koje ste unijeli u obrazac za kontakt, barem vaše ime i prezime te vaš telefonski broj i / ili e-adresu, kako bismo vam omogućili sastanak za osobno savjetovanje.

Letak poslan e-poštom
Ako ste odabrali mogućnost slanja letka e-poštom, obrađujemo podatke koje ste unijeli u obrazac za kontakt, barem vaše ime i prezime te vašu e-adresu, kako bismo vam e-poštom mogli poslati letak.
Osim toga, upotrebljavamo i druge informacije koje unesete u obrazac za kontakt (kao što su informacije o vašoj djelatnosti ili području interesa) kako bismo vam mogli poslali sadržaj prilagođen vašim interesima. U zbirnom obliku analiziramo i podatke prikupljene tijekom isporuke i prihvaćanja takvih e-poruka (čestota isporuke, stopa otvaranja, stopa klikova, stopa pretvorbe, stopa otkazivanja slanja, stopa odstupanja), kako bismo imali uvid u njihovu uspješnost i uporabu. S druge strane, također procjenjujemo podatke koji se generiraju tijekom vašeg pristupa i korištenja tih e-poruka (vrijeme otvaranja, klikovi na hipervezu, preuzeti dokumente) kako bismo vam na osnovi toga pružili personalizirane informacije u budućim letcima koje šaljemo e-poštom, a koji najbolje odražavaju vaše interese i potrebe.

Opšti obrazac za kontakt
Ako ste izrazili određenu zabrinutost putem opšteg kontakt formulara, obradićemo podatke koji su navedeni u kontaktnom obliku, barem adresu e-pošte, kako bi vam pružili jednokratni odgovor na vase pitanje.
 
Pravni osnov
Obrađujemo ove lične podatke na osnovu vaše saglasnosti i prema članu 6 (1) a) GDPR.
Da li postoji obaveza pružanja ličnih podataka? Mogu li da povučem svoju saglasnost?
Dajete svoju saglasnost i birate svoju informaciju i konsultantsku opciju na čisto dobrovoljnoj osnovi. Zbog toga niste obavezni da date lične podatke. Da bismo mogli da ispunimo vašu informativnu i konsultantsku opciju, zahtevamo podatke označene kao obavezna polja u kontaktnom formularu.
Možete da opozovete vašu saglasnost u bilo kom trenutku bez davanja razloga tako što ćete nas jednostavno kontaktirati. U svakom e-mailu ćete naći i link za odjavu.
 
Ko ima pristup ličnim podacima?
Nikada nećemo prodati vašu e-adresu ili druge podatke o kontaktu trećim licima. Podaci će biti prosleđeni samo ako je to neophodno da bi se uskladio sa vašim zahtevom za informisanje / savetovanje. U tom kontekstu, možemo takođe da naplatimo eksterne pružaoce usluga i druga grupna preduzeća, uzimajući u obzir važeće zakonske propise.
Informacije ćemo deliti samo sa sledećim kategorijama primalaca kako bismo ispunili vašu informaciju / konsultantsku opciju:
• Davaoci usluga u okviru naše grupe kompanija (npr. da obezbedimo statističku analizu i tehničko održavanje za naše sisteme).
• Dobavljači spoljnih usluga koji pružaju usluge u naše ime i na posebnoj ugovornoj osnovi, kao što su prikupljanje podataka, hostovanje naših veb lokacija, održavanje našeg call centra, slanje e-pošte ili pismenih informacija ili pružanje ličnih saveta.
Pored toga, možemo proslediti podatke i drugim primaocima (npr. državnim organima) u meri u kojoj smo dužni proslediti vaše lične podatke na osnovu zakonske obaveze.
 
Koristimo li automatizirano donošenje odluka?
U vezi s djelovanjem naših internetskih stranica općenito ne koristimo automatsko donošenje odluka (uključujući profiliranje) u smislu članka 22. GDPR. Ako takve postupke primijenimo u budućnosti, obavijestit ćemo vas zasebno u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.]
Prenose li se podaci u zemlje izvan EU / EEA?
Osobni se podaci uobičajeno obrađuju unutar Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora; osobne podatke nemamo namjeru prosljeđivati u druge zemlje.

Koliko su dugo pohranjeni vaši podaci?
Osobne podatke uglavnom pohranjujemo sve dok postoji opravdan interes za zadržavanje takvih podataka i dok ne prevladaju interesi vlasnika podataka za suzdržavanje od daljnje obrade. I ako ne postoji više opravdan interes, podatke možemo i dalje pohranjivati ako za to postoji zakonska obveza (npr. pridržavanje zakonskih obveza o čuvanju). Osobne ćemo podatke obrisati, čak i ako vlasnik podataka ne poduzme nikakvu akciju, čim daljnje zadržavanje više nije potrebno za potrebe za koje su podaci prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako daljnje zadržavanje na neki drugi način nije dopušteno zakonom.
Kada je riječ o spomenutom obrađivanju, redovito
Brišemo evidenciju podataka koji se koriste za slanje podataka putem pošte ili imejla, nakon što vam se podaci pošalju.
Brišemo evidenciju podataka koji se koriste za konsultacije putem telefona ili lične konsultacije nakon odgovarajućeg savetovanja, ako niste dali pristanak za dalju obradu vaših podataka (npr. nastavak konsultacija) ili ako dalje čuvanje nije potrebno za druge svrhe (npr. da vam pošaljemo određenu ponudu na osnovu konsultacije)
Čuvaćemo vaše podatke za pripremu  slanje imejl biltena sve dok ne odustanete od vašeg pristanka ili načina obrade na drugi način. Takođe, možemo čuvati vaše podatke u slučaju osiguranja da nećete dobijati naše imejlove (crna lista)
Ako se osobni podaci trebaju pohraniti zbog zakonske obveze, oni se čuvaju do kraja odgovarajućeg razdoblja čuvanja. Ako se osobni podaci obrađuju samo u skladu sa zakonskom obvezom čuvanja, pristup takvim podacima uglavnom je ograničen, stoga su podaci dostupni samo ako je to potrebno u svrhu obveze čuvanja.

Koja su vaša prava kao vlasnika podataka?
Kao vlasnik podataka imate pravo
zatražiti pristup svojim osobnim podacima, članak 15. GDPR;
zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka, članak 16. GDPR;
zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, članak 17. GDPR;
zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka, članak 18. GDPR;
ostvariti pravo na prenosivost podataka, članak 20. GDPR;
zabraniti obradu svojih osobnih podataka, članak 21. GDPR.
Navedena prava mogu se ostvariti u odnosu prema nama, npr. slanjem obavijesti kanalima navedenima na prvoj stranici ove informacije o zaštiti podataka.
Nadalje, imate pravo podnijeti pritužbu na postupanje s osobnim podacima pri nadležnom nadzornom tijelu, članak 77. GDPR.